Hvad er Recovery?

Recovery betyder at komme sig eller komme videre efter en krise i livet. Recovery er en individuel rejse, hvor den enkelte er hovedperson i sin egen proces. En rejse som bygger på håb, ønsker og ressourcer. Det er et udviklingsforløb som peger i retning af at du bliver i stand til at mestre den vej du skal, for at din hverdag bliver meningsfuld for netop dig.

Et andet vigtigt element i Recovery er Empowerment. Empowerment handler om at blive bevidst om sine rettigheder og at genvinde styringen i eget liv. Det handler om selvbestemmelse og om at gå fra hjælpeløs til selvhjulpen. Det handler om selvbestemmelse og om at gå fra hjælpeløs til selvhjulpen.

Hvem er Projekt Vendepunkter?

Projekt Vendepunkter har siden 2004 lavet Recovery ressource- og kompetenceudviklingskurser for borgere, der på trods af forskellig baggrund har psykiske sårbarheder. Målet med kurserne er at skabe sig en meningsfuld hverdag og opbygge tilfredsstillende relationer mellem sig selv og omgivelserne.

Hvert nyt hold starter med at etablere sig som en studiegruppe, hvor man kan være tryg og være sig selv. være tryg og være sig selv.I gruppen mødes man med andre ligesindede og kan dele både erfaringer med egen sårbarhed, såvel som mål og ønsker for et tilfredsstillende fremtidsliv.

Underviserne på vores bruger til bruger udviklede kurser er personer som selv er kommet sig, og gerne vil give videre af egne erfaringer. Alle underviserne har gennemgået Projekt Vendepunkters instruktøruddannelse.

Hvorfor tilmelde sig til et Vendepunktskursus?

Det er en kendsgerning at psykiske lidelser ikke er permanente tilstande, men at de kan opstå på grund af bestemte omstændigheder, og at de derfor også kan afvikles igen under de rette omstændigheder.

Det er en kendsgerning at den mest effektive strategi, som fremmer en proces hvor man kommer sig, er den som udspringer fra dig selv og følger dine egne håb, og at du undervejs selv bliver herre over udviklingen af dit eget liv. håb, og at du undervejs selv bliver herre over udviklingen af dit eget liv.

Det er en kendsgerning at det at indgå i netværk hvor der er tillid og åbenhed, er den bedste ramme, for fremme af kompetenceudvikling og hjælp til at komme omkring evt. barrierer for at nå egne mål. Forskning viser at personlig Recovery har ligeså stor effekt i forhold til det at komme sig, som den traditionelle behandling i det psykiatriske system.

 

Vesterbrogade 103, 1sal. 1620 Kbh. V Telefon 30 28 65 85 email: info@vendepunkter.dk