Om vendepunkter

/Om vendepunkter
Om vendepunkter 2018-04-01T00:57:25+00:00

Om:

Vendepunkter har igennem en lang årrække arbejdet med at skabe rammer der fremmer deltagernes muligheder for at skabe sig en meningsfuld tilværelse. Vi har konstateret at der i peer to peer skabte sammenhænge, hvor egne mål motivere og kompetenceudvikling kan fremme en rejse frem mod mestring af dagligdagen på en måde, så psykiske symptomer ophører og inklusion i samfundet bliver mulig.

Denne kompetenceudviklingsproces og den beskæftigelsesmulighed der fremmer inklusion, kan ikke finde sted uden et samspil med de allerede etablerede tilbud og fagligheder. Partnerskaber med dem skal fremme afklaring og sammenhængende kompetenceudviklende indsatser, der fremmer velvære og en meningsfuld livsform hvor psykiske symptomer er fraværende og aktiv deltagelse mulig.

Hvordan:

 • For at skabe en forandring i dig selv (recovery forløb) må man gå på opdagelse i sig selv, reflektere over relationer og livssituation.

 • Udforske og opdage sundhedsfremmende levemåder og vælge omgivelser der understøtter din vej mod en meningsfuld tilværelse.

 • Udlev dine drømmer og find de realistiske delmål der skal til undervejs.

 • Find styrken til at sige til og fra, til at stole på egne ressourcer og til at skabe dine egne velvære handleplaner.

 • Det er i en (livslang) læringsproces, der er båre af din kompetenceudvikling og dit samspil med dem du omgiver dig med, din individuelle recovery finder sted.

 • Recovery noget der sker med dig, en individuel rejse mod en meningsfuld tilværelse, der foregår inde i dig og i samspillet med dine omgivelser.

Fokus i vores kompetenceudviklings- og uddannelsesprojekter er:

 • Vendepunktsforløb skal fremmer individuel kompetenceudvikling og meningsfuld dagligdag.

 • Vendepunktsforløb der sigter mod at kunne udvikle egne ressourcer og kompetencer.

 • Uddannelser der kvalificerer mennesker med erfaringskompetencer til forskellige former for beskæftigelse.

 • Uddannelser som instruktør i bruger til bruger kompetenceudviklingsforløb

 • Uddannelser der kvalificerer af deltagere med erfaringskompetencer til job i kommunale og regionale tilbud.

 • Uddannelser der kvalificerer til beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Bruger til bruger forløb som tilbydes borgerne i Projekt Vendepunkter er tilbud der fremmer kompetenceudvikling. De uddannelser der tilbydes, fremmer muligheden for at deltagerne kan bruge deres erfaringskompetencer som en ressource, når de er beskæftigede.
For at fremme at målgruppens borgere kan komme sig, skal man som offentlig myndighed eller virksomhed, være medspiller i en udviklingsproces, som bringer den enkelte borger nærmere en sund og meningsfuld tilværelse, hvor inklusion sker med etablering af muligheder for at anvende sine ressourcer sammen med andre.
Den røde tråd i indsatsen og det der blinder den sammen, på en måde så den bliver sammenhængende for borgeren samt effektiv og meningsfuld for myndighederne, er den individuelle kompetenceudviklingsproces og det rehabiliteringsforløb der skabes for den enkelte borger.