Det er muligt at deltage på vendepunkter 2, med en god basisviden om recovery – uden at have taget 1´eren først.

På vendepunkter 2 arbejder vi især med livets relationer.

Deltagelse er gratis og er en fortsættelse af vendepunkter 1.

 

Vi tager udgangspunkt i velvære værktøjs kassen med temaerne:

  • Personlige styrker
  • livsværdier
  • positiv og negativ stress
  • personlige rettigheder
  • stigmatisering, grænser
  • sociale relationer
  • personligt netværk
  • selvomsorg
  • håb og empowerment

 

Kurset er for dig der er klar til:

  • At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv
  • At indgå i en gruppe, hvor man deler egne erfaringer
  • Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov
  • At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv
  • At kunne rumme andre, når de både har det svært eller godt
  • At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på