Recovery rejsen fortsætter!

På vendepunkter 2 arbejder vi især med livets relationer. Deltagelse er gratis og er en fortsættelse af vendepunkter 1.

 

Det er muligt at deltage på vendepunkter 2, med en god basisviden om recovery – uden at have taget 1´eren først.

 

Kurset er for dig der er klar til:

⦁    At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv

⦁    At indgå i en gruppe, hvor man deler egne erfaringer

⦁    Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov

⦁    At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv

⦁    At kunne rumme andre, når de både har det svært eller godt

⦁    At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på

 

Vi tager udgangspunkt i velvære værktøjskassen med temaerne:

  • Personlige styrker
  • livsværdier
  • positiv og negativ stress
  • personlige rettigheder
  • stigmatisering, grænser
  • sociale relationer
  • personligt netværk
  • selvomsorg
  • håb og empowerment