Kompetenceudvikling der fremmer din recovery

Vendepunkter 2 er til dig, der ønsker at fortsætte din personlige recovery-rejse i selskab med ligesindede. Som eksperten i dit eget liv stiller du udfordringer til kvaliteten i din hverdag og dine relationer til andre mennesker.

Vi starter igen med en tryghedsaftale, hvori der indgår tavshedspligt. Når vi er kommet i gang,  vælger du selv, hvad du vil sætte fokus på blandt dine styrker, interesser og egenskaber, og til det formål arbejder du bl.a. med forskellige redskaber, som vi henter fra velværeværktøjskassen.1

For at  udøve mere kontrol over dit liv ved at identificere og erkende grundlæggende mestringsstrategier kan forståelsen af en trigger være med til at forøge den daglige velvære, når du lærer at håndtere denne trigger. Tilgangen er hjælp til selvhjælp, hvor deltagerne arbejder med måder at forholde sig til en trigger på i praksis. Dvs., hvordan kan du forebygge, at stress over en kortere eller længere periode resulterer i en psykisk ubalance ved at træffe forholdsregler, der fremmer hensigtsmæssige mestringsstrategier? Bevidstgørelsen og erkendelsen af dine personlige mønstre er en forudsætning for forandring af en tidligere og måske knap så hensigtsmæssig mestringsstrategi til en mere brugbar en af slagsen, som du endvidere kan anvende til at udarbejde en plan B, du kan tage i brug, hvis der skulle opstå en krise hen ad vejen.

Til forskel fra at undgå problemerne stiller du dig ansigt til ansigt med dem på kurset, idet du forstår at drage nytte af de personlige erfaringer, du selv og deltagerne nøje tænker over hver for sig, udveksler med hinanden samt tager ved lære af. Det gør du, når du holder dig på din egen banehalvdel og målretter din selvstændighed gennem åben kritik, gensidig respekt og positiv reformulering. Du undersøger også den konkrete sammenhængs betydning for, hvordan en hångribelig problemstilling kommer til udtryk, og hvorfor den kan være anderledes i en helt anden situation.

Derigennem begiver du dig ud på en recovery-orienteret opdagelsesrejse i dit eget liv, og du får mulighed for at lære at knytte sociale relationer på en ny og anden måde. Sammen med de andre deltagere udvikler du din selverkendelse, og du tager ejerskab over dit eget liv, idet du opbygger fornyet livskvalitet. Der er ikke tale om terapi, selv om deltagerne muligvis oplever et individuelt terapeutisk afkast i gruppens dynamiske samspil.

På kurset trækker vi os yderligere op ved håret, når vi arbejder med temaerne personlige styrker, livsværdier, positiv og negativ stress, personlige rettigheder, stigmatisering, grænser, sociale relationer, personligt netværk, selvomsorg og sundhed, håb og empowerment i de i alt 12 onsdage kurset løber over.

Vendepunktsmodellen er kompetence-udviklende, så du helt eller delvist formår tage bedre vare på dig selv.  Undervejs bliver deltagerne også hinandens rollemodeller, fordi de nye fortællinger tager til genmæle og giver håb og tro på fremtiden.

Kurset er gratis og er en fortsættelse af vendepunkter 1. Det er muligt at deltage på vendepunkter 2 uden at have taget 1eren først, det kræver dog en vis basal viden om recovery. Hvis du ønsker at deltage skal der først tages en kort indledende samtale med de to instruktører på kurset, for at afklare om de grundlæggende ting er på plads.

Vendepunkter 2 forløber over 12 onsdage fra kl. 1200- 1500

Start 3. april 2019 –  Slut 19. Juni 2019

Tilmelding

email: info@vendepunkter.dk   telefon: 30286585

1 Mary Ellen Copeland: WRAP  (Wellness Recovery Action Plan)