Hej Du!

Kunne du tænke dig at bygge videre på dine levede erfaringer og sammen med en anden person stå for afviklingen af kurser i personlig recovery i LAP Vendepunkter? Så har du chancen, fordi LAP Vendepunkter søger ca.12 seriøst interesserede til at deltage i et kommende instruktørkursus. Kurset planlægges til at løbe af stablen i løbet af 2020.

Lyder det for godt til at være sandt? LAP ønsker imidlertid at udbrede Vendepunkter til hele landet. Derfor søger vi egnede og mødestabile kursister fra Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark samt Region Sjælland. Dvs., du kan italesætte et personligt vendepunkt i dit liv, hvorefter du har øvet dig i at håndtere dine vante problemstillinger på en anden måde, end du tidligere gjorde.

Vi forventer altså, at du kan være der for andre. Det betyder ikke, at du nødvendigvis allerede har deltaget i et etableret recovery-forløb. Du har tilstrækkelig selvindsigt til, at du kan reflektere såvel over dine sårbarheder som andres; du kan se dig selv udefra og forstå andre indefra. Du kender selvfølgelig dine grænser og kan passe godt på dig selv. Og du overfører ikke ubevidst reaktioner på dine egne oplevelser unødigt til andre.

Instruktørkurset sigter mod at deltagerne efter endt uddannelse selv kan påtage sig at gennemføre LAP Vendepunktskurser lokalt. Dertil får du viden om, hvordan du skal søge finansiering, med mindre du vil arbejde gratis. Og vi deler vores erfaringer med dig mhp., at finde lokaler og lave opslag til kommende kursister. På uddannelsen bliver du endvidere uddannet i at lede og styre formen for deltagernes individuelle recovery-processer på et LAP Vendepunktskursus.

På den anden side lærer du også, hvordan du kan lette gruppens dynamiske samtaler og interaktion, sådan at deltagerne får mulighed for at udveksle og lære af hinandens erfaringer på en respektfuld måde. Det kræver, at du ved fælles hjælp kan udvikle dine evner i forhold til at lære konkret viden om recovery samt i forhold til din personlige kompetenceudvikling. For på kurset bliver du uddannet til at formidle indholdet i recovery og velværeværktøjskassen i arbejdsopgaver, som kursisterne kan gøre brug af på deres egne betingelser på de kurser, hvor du skal være instruktør.

Uddannelsen tilrettelægges hovedsageligt i moduler á to dage i weekender, hvor LAP lægger lokaler til i Odense. Vi forventer, at du melder dig ind i Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) med de fordele det indebærer, og der vil efter al sandsynlighed også blive tale om en mindre egenbetaling for din deltagelse på instruktøruddannelsen.

Skriv lidt om dig selv og fortæl hvorfor du gerne vil være instruktør i LAP Vendepunkter. Eller ring og læg en besked på telefonsvaren eller send en SMS og du vil blive kontaktet.

Vi holder forsamtaler før august i LAP’s lokaler i Odense. Du får nærmere besked om tid og sted.

Se vendepunkter.dk, E-mail: info@vendepunkter.dk

Eller tlf.: 2396 8395

Vi glæder os til at høre fra dig,

Arbejdgruppen Landsdækkende Vendepunkter.