Vendepunkter

 

LAP København-Frederiksberg er initiativtager til og udbyder af Vendepunkter.

Projektet udspringer af LAP Københavns mangeårige erfaring med brugerstyrede projekter og
arbejde med at forbedre forholdene for nuværende og tidligere psykiatribrugere

 

Hvem er Vendepunkter?

Vendepunkter har siden 2004 lavet recovery ressource og kompetenceudviklingskurser for borgere, der på trods af forskellig baggrund har psykiske sårbarheder. Målet med kurserne er at skabe sig en meningsfuld hverdag og opbygge tilfredsstillende relationer mellem sig selv og omgivelserne.

Hvert nyt hold starter med at etablere sig som en studiegruppe, hvor man kan være tryg og være sig selv. I gruppen mødes man med andre ligesindede og kan dele både erfaringer med egen sårbarhed, såvel som mål og ønsker for et tilfredsstillende fremtidsliv.

Underviserne på vores bruger til bruger udviklede kurser er personer som selv er kommet sig, og gerne vil give videre af egne erfaringer. Alle underviserne har gennemgået Vendepunkters instruktøruddannelse.

Hvorfor tilmelder man sig til et Vendepunktskursus?

  • Det er en kendsgerning at psykiske lidelser ikke er permanente tilstande, men at de kan opstå på grund af bestemte omstændigheder, og at de derfor også kan afvikles igen under de rette omstændigheder.
  • Det er en kendsgerning at den mest effektive strategi, som fremmer en proces hvor man kommer sig, er den som udspringer fra dig selv og følger dine egne håb, og at du undervejs selv bliver herre over udviklingen af dit eget liv.
  • Det er en kendsgerning at det at indgå i netværk hvor der er tillid og åbenhed, er den bedste ramme, for fremme af kompetenceudvikling og hjælp til at komme omkring evt. barrierer for at nå egne mål. Forskning viser at personlig recovery har ligeså stor effekt i forhold til det at komme sig, som den traditionelle behandling i det psykiatriske system.