Tak til TrygFondens regionale råd Hovedstaden for bevilling til gennemførelse af

LAP Vendepunkter 1 og Vendepunkter 2 i 2021.

Hvem er LAP Vendepunkter?

LAP Vendepunkter er tilknyttet LAP København og Frederiksberg, og vi har siden 2004 afholdt kurser i personlig recovery og social forandring i lokalerne på Vesterbrogade 103.

Recovery er en brugerbevægelse, der tager udgangspunkt i begrebet hjælp-til-selvhjælp. På kurserne arbejder vi med redskaber, vi henter i velværeværktøjskassen, som vi har udviklet gennem årene.

Det sker på baggrund af kursisternes egne levede erfaringer, der er vidt forskellige. Kursisterne har derimod  psykiske sårbarheder til fælles.

Målet med kurserne er at udvikle kursisternes selvindsigt. I processen opbygger de bedre og mere tilfredsstillende relationer mellem sig selv og omverdenen og forbedrer livskvaliteten i hverdagen.

Hvert hold starter med at etablere sig som en studiegruppe med en tryghedsaftale: den er rammen om vores samvær, og tavshedspligt går igen som et fast punkt.

Recovery-processen er individuelt afstemt, men  erfaringsudvekslingerne i gruppefællesskabet er afgørende for, hvorhen processen fører de enkelte deltagere i deres valg i de 12 uger, et kursus varer.

Underviserne på vores bruger-til-bruger udviklede kurser har selv levede erfaringer. De er kommet videre i deres egne bedringsprocesser, og de har desuden  gennemført LAP Vendepunkters instruktøruddannelse. Derfor faciliterer de kurserne på betryggende vis.

Se også lap-kbh.dk